15 september Internationella dagen för demokrati

Internationella dagen för demokrati inrättades av FN 2007 och uppmärksammades för första gången 2008.

15 september markerar det datum då IPU, internationella parlamentariska unionen, antog sin universella deklaration om demokrati. Deklarationen, från 1997, bekräftar demokratiska principer och en demokratisk regerings grunder och arbete.

Hurra!

Torsdag 15 september är den Internationella dagen för demokrati. En dag för glass och ballonger när världens 195 länder som av FN klassas som självständiga stater firar sin högt värderade demokrati!
Eller…?

Nja, kanske inte riktigt så. Enligt europaportalen är bara 21 av dessa 195 idag fullvärdiga demokratier. 21?! Det är ju inte riktigt klokt. Bara lite drygt 10% och dessutom går utvecklingen bakåt, inte minst inom EU där antalet minskat från 17 till 8 de senaste 15 åren. Även i Sverige sjunker vårt demokratiindex om än från väldigt höga nivåer. 2006 hade vi enligt brittiska tidningen The Economist 9,88 på en 10-gradig skala. 2021 ligger vi på 9,28.

Vad är det som händer i världen och Europa? Hur kan demokratin gå tillbaka och vem är skyldig till att det sker? Måste såklart vara den globala kabal som med sina illasinnade planer försöker att ta över. Skojar bara! Det är ju du och jag. Det är vi som låter det ske.
Ok, visst händer det fortfarande att militär och andra med vapenmakt tar över en demokrati, men oftast, särskilt i Europa är vi själva med och bidrar till att demokratier monteras ner.

I vår iver att finna enkla lösningar på komplexa problem låter vi populisten hålla taktpinnen. Med sina plattityder plockas ramarna för det demokratiska samhället isär innan vi hinner säga ”fria och rättvisa val”. USA är här ett tydligt exempel där man på bara några år gått från att vara en upphöjd demokrati till ett land som politiserat domstolsväsendet och misstänkliggjort de fria valens legitimitet. I Europa pekas sex länder ut som s.k. autokratier, bland dem Ungern och Polen. https://www.europaportalen.se/2022/03/forskare-varlden-alltmer-auktoritar-baddar-fler-krig
Sen har vi naturligtvis också utvecklingen i Ryssland där vi tydligt ser vad avsaknad av demokrati kan leda till.

Med anledning av ovan har vi därför all anledning att verkligen slå vakt om vår svenska demokrati. Den har sina skavmärken och vi har precis gått igenom en valrörelse med både polariserade åsikter och påhopp. Detta till trots måste vi höja blicken och se att vi bor i ett av världens bästa länder. Ett exempel på det är faktiskt valet där ingen, trots att resultatet balanserat på en nålsudd mellan de utmålade blocken kommit på idén att ifrågasätta resultatet, försöka klamra sig kvar eller gripa makten.

Demokrati är också så mycket mer än det politiska perspektivet. Framför allt handlar demokrati i min värld om att ge människor möjlighet till inflytande över sina liv. Att tillsammans finna sätt där alla kan vara en del av demokratins gemenskap.

Vi lever i en orolig tid med krig i vårt närområde, en hotande energibrist och inte minst ett klimathot som snart kan vara oåterkalleligt. Allt detta är oerhört komplexa frågor som inte går att lösa med enkla svar. Vi kan därför inte luta oss mot populistens snabba lösningar utan i stället lita på den tröga demokratins processer. FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-Moon beskrev demokratin som; ”mer ett maratonlopp än en sprint”.

Churchill hade också en poäng när han myntade; ”Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla de andra.”

Idag hyllar vi därför demokratin med alla dess skavanker bara för att det är det enda rätta.

Fram med glassen och ballongerna!

Lars

Fakta: Enligt The Economist demokratiindex har antalet fullvärdiga demokratier i EU minskat mellan 2006 och 2021 från 17 till 8 länder. Följande EU-länder klassas som fullvärdiga demokratier: Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Luxemburg, Österrike och Irland. Det sker samtidigt som antalet välfungerande demokratier i världen har minskat från 28 till 21. Det minskade antalet fullvärdiga demokratier i världen har i stor utsträckning skett bland EU-länder. 

Källa: https://www.europaportalen.se/teman/demokrati-i-europa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »