När representation och frustration sätter färdriktningen

I följande text resonerar jag kring hur avvikande beteenden och livsstilar kan uppstå pådrivna av frustrationen över en samhällsstruktur som snedfördelar och underprivilegierar.    I ett sociologiskt sammanhang definieras avvikande …

När representation och frustration sätter färdriktningen Read More »