Antidiskrimineringsbyrån

RÅDGIVNING
Kontakta oss för rådgivning om du upplever att du blivit diskriminerad eller trakasserad.  Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadslöfte.

Du kan också fylla i kontaktformuläret längre ner på sidan.

Telefon:

 070-788 59 31

diskriminering@ageravarmland.se

Kort om diskriminering

Diskriminering handlar om olika typer av orättvis behandling. Den juridiska definitionen av diskriminering finns i diskrimineringslagen, som skyddar individer. En förenklad beskrivning av diskriminering enligt lagen är att någon kränks eller behandlas sämre än en annan person och att det har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Läs mer om hur olika former av diskriminering kan se ut i FAQ längre ned på sidan.
 

SJU DISKRIMINERINGSGRUNDER
De sju grunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

OM DU BLIVIT DISKRIMINERAD
Hos oss kan du kostnadsfritt få råd, stöd och information om du känner dig kränkt, diskriminerad eller orättvist behandlad på grund av kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi lyssnar och kan hjälpa till att hitta lösningar i situationen, läs mer i FAQ nedan.  

Vi arbetar under tystnadslöfte. 

Vårt uppdrag

Vi motverkar diskriminering genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning. Vi arbetar både förebyggande och finns som stöd för de som utsätts.
 
Uppdraget styrs av Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Verksamheten bedrivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Läs mer om vad diskriminering innebär på Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida:  http://www.do.se/om-diskriminering/

- ska vara fri från diskriminering

Agera Värmland har samlat information om diskriminering i arbetslivet och om dina rättigheter och skyldigheter som chef och som medarbetare. På hemsidan envanligdagpajobbet.com hittar du information om diskriminering, stöd i det förebyggande arbetet och vad som gäller enligt lagen. 

Kontaktformulär för rådgivning

Publikationer

Vi släpper årliga rapporter och andra publikationer kring vårt arbete för lika rättigheter och möjligheter.

 

Kolla gärna också in vår blogg där vi publicerar olika spaningar, debattartiklar och texter. Bland annat finns inlägg om hur vanliga diskrimineringsärenden kan se ut.

Följ antidiskrimineringsbyråernas gemensamma YouTube-kanal

Translate »