Åsiktsförskjutning genom humor och bildspråk

(Vänster) Exempel på en meme med vaccinkritiskt budskap; (Höger ovan) Zuckeron, som skulle kunna spridas som en meme; (Höger ned) Simba flyr från gnuerna, förklaring i texten

Vi värmlänningar har över en ganska lång tid börjat spendera allt mer av vår tid online och för många av oss är internet likväl en källa till information och nyheter som underhållning och sociala aktiviteter. Därför är det inte konstigt att vi påverkas av vad vi ser på nätet. Med tanke på det borde vi reflektera lite över vad det är vi faktiskt kommer i kontakt med och sprider. Det är extra viktigt då unga internetanvändare tar in stora mängder budskap och rör sig i forum som föräldrar och lärare i deras omgivning ofta inte förstår, vilket kan utnyttjas av extrema aktörer.

Många av oss, särskilt ungdomar, kommer i kontakt med en stor mängd memes, framförallt i sociala medier. Memes är oftast humoristiska bilder och textkombinationer med syftet att roa – i essensen är de internetfenomen som bygger på gemensamma referensramar och (sub)kulturella symboler. Görs en meme av en kombination av en scen från en film med en text som berör ett aktuellt ämne förmedlas ett mer komplext budskap på ett roligare och enklare sett, som fler kan relatera till och sprida vidare. Exempelvis, om någon sätter Mark Zuckerbergs (Facebooks-grundares) ansikte på Saurons öga från Sagan om ringen och skriver om hur Facebook samlar data förstår de flesta av oss budskapet. På det sättet kan memes användas för att genom bildspråk och kontext förmedla ett budskap på ett effektivt sätt. Generellt når också memes fler personer via internet än andra typer av media, så som artiklar och rapporter, eftersom de går snabbt att ta till sig, är roliga och gör sig bra i flöden på sociala medier.

Memes och humor är en stor del av vit-makt-rörelsens bredare strategi för att flytta gränsen för vad som ses som acceptabelt. En artikel om hur någon tycker invandraring förstör Sverige där invandrare liknas med horder av djur hade antagligen setts som rasistiskt och oacceptabelt för några år sedan. Samma budskap i memeformat ses däremot inte som lika kontroversiellt. Bilden ovan och övertexten ”Regeringen vill öppna gränsen” förmedlar i princip samma sak, där Simba från Lejonkungen liknas med svensken och de galopperande gnuerna representerar invandrarna. Humorn fungerar som en ursäkt och ett skydd för den som uttrycker sig mer extremt – vem av oss har inte hört någon säga att ”det bara va på skoj”? Dessutom är ironi vanligt förekommande och det är ofta svårt för både utomstående och initierade att avgöra om de underliggande budskapen är på skämt eller allvar.

Självklart är de flesta memes inte extremistiska. De flesta som delar memes sprider bara något de tycker är roligt. Ideologier, budskap och åsikter bakom memes är dock ofta diskreta. Stereotyperna som förmedlas som en del av humorn döljs lätt i formatet men kan ha effekt över tid. Att samma grupp ofta drivs med eller framställs på ett visst sätt påverkar mottagarnas uppfattning om gruppen, varje sig gruppen man skämtar om är kvinnor, politiker, muslimer, vanliga svenssons eller personer med mörk hudfärg. Memes sprider politiska budskap och ideologisk propaganda på ett sätt som är lättillgängligt för den vanliga internetanvändaren, och gör att byggstenarna för att övertygas av en extrem ideologi kan finnas redan innan individen har läst en enda politisk text eller manifest. Så försök att vara uppmärksam på vad du och dina närstående kommer i kontakt med på internet, och reflektera gärna ibland över vad som egentligen uttrycks bakom skämten. Har du egna barn eller kommer i kontakt med ungdomar på jobbet är också ett hett tips att fråga dem vad de ser på nätet och försöka visa intresse för deras värld.

Ta gärna tillfället i akt och lär dig något nytt! Vill du läsa mer om ämnet kan vi tipsa om en artikel av Tina Askanius och Nadine Kellera som har analyserat högerextrema memes! Den kan läsas här.
Vi tipsar också om vår egen artikel som förklarar mer vad memes är och deras roll i rekryteringen av unga till våldsbejakande högerextrema organisationer. Den heter meme-kultur och radikalnationalistisk ideologi och finns att hitta här eller under publikationer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »