Bli medlem

Stöd Agera Värmland som organisation – bli medlem!
Agera Värmlands medlemmar består idag av företag, föreningar och kommuner. Som medlem är ni med och bidrar till vårt arbete för mänskliga rättigheter och ett Värmland fritt från diskriminering och hot mot våra demokratiska värden. 
 

Medlemsorganisation i Agera Värmland får nyttja Ageras tjänster kostnadsfritt utifrån Ageras tillgängliga resurser men minst en halvdagsinsats per år (ev. reseersättning kan tillkomma). Det kan exempelvis vara en utbildningsinsats, granskning av rutiner eller ett coachningssamarbete. Läs mer under Utbildningar.  Medlemsorganisation får även en medlemsskylt, fysisk och digital, för att kunna visa på sitt medlemskap.

Beslut om ansökan ska vara beslutad av organisationens styrelse eller i enlighet med andra hos er gällande regler. Agera Värmlands styrelse hanterar sedan medlemsansökan.

Ansökan om medlemskap kan göras i formuläret.  

Stöd Agera Värmland som privatperson – följ oss!

Agera Värmland tar inte emot donationer från privatpersoner utan det bästa sättet att stödja oss och vår verksamhet är att på olika sätt följa oss och ta del av vår verksamhet. Prenumerera på vårt nyhetsbrev, följ oss och gilla oss på sociala medier samt gå på våra föreläsningar och evenemang. Tipsa gärna ditt nätverk om Agera Värmland och det stöd vi kan erbjuda inom våra områden. Tack för ditt stöd! 

Årsavgift:
0–5 anställda: 1 000 kronor/år
6–20 anställda: 2 500 kronor/år
21– anställda: 5 000 kronor/år
Enskild medlem: 300 kronor/år
Kommun: 1,50kr/invånare

Translate »