Demokrati

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner – Intervju med Jan Gambring, säkerhetschef vid Karlstads universitet

Att försöka påverka myndighetsbeslut på ett osakligt eller brottsligt kallas för otillåten påverkan. Försöken till påverkan kan ske på olika sätt men syftet är att på något sätt påverka tjänsteutövningen. Det kan handla om kränkningar, trakasserier, mutförsök, hot eller våld. Det kan ske spontant från enskilda personer och mer systematiskt där det kan finnas kopplingar …

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner – Intervju med Jan Gambring, säkerhetschef vid Karlstads universitet Read More »

Accelerationism

Från 2018 och framåt har terrorhotet från ensamagerande högerextremister ökat markant i västvärlden. Christchurch Nya Zeeland, El Paso USA, Halle Tyskland och Bærum Norge är bara några exempel där dödligt våld och radikalnationalism varit den gemensamma nämnaren. En sak som förenar de här gärningsmännen förutom att de agerat på egen hand med utgångspunkt i en …

Accelerationism Read More »

Memes 2021 – åsiktsförskjutning och rekrytering genom humor

I en tid när den organiserade vit makt-rörelsen och extremismen i allmänhet rör sig alltmer in på internet är det viktigt att fler som jobbar brottsförebyggande mot våldsbejakande extremism och mot rasism förstår hur den digitala världen ser ut. Det här segmentet handlar om memes, som är en viktig del av internetkulturen i allmänhet men …

Memes 2021 – åsiktsförskjutning och rekrytering genom humor Read More »

Samtal med Monica Ekström, ordförande i Brottsofferjouren Värmland

När det gäller förekomsten och anmälan av hatbrott vet vi att det finns ett befarat stort mörkertal och att tröskeln att polisanmäla hatbrott kan vara hög. Därför ville vi lyfta fram brottsofferstödet och den viktiga roll det kan spela för personer som utsatts för brott.Vi intervjuade Monica Ekström, ordförande i Brottsofferjouren (BOJ) Värmland, för att …

Samtal med Monica Ekström, ordförande i Brottsofferjouren Värmland Read More »

Hot och hat mot media och journalister i Värmland 2021

För att en demokrati ska fungera krävs det att medborgarna har tillgång till information om viktiga samhällsfrågor och vad som sker i omgivningen. Den informationen förmedlas oftast via media. Journalister har därför ett mycket viktigt jobb för demokratin. Vi vet dock att mediarepresentanter utsätts för påverkansförsök, vilket i förlängningen kan påverka inte bara nyhetsrapporteringen utan …

Hot och hat mot media och journalister i Värmland 2021 Read More »

Tillgång till information är ingen garanti för demokratin

Idag ser vi, trots ökad uppkoppling och tillgång till information, flera hot mot demokratin runt om i världen. Tillgången till information via internet bidrar inte nödvändigtvis till ökad kunskap utan gör världen mer komplex och svårnavigerad för många. Källkritiken vi har lärt oss räcker ofta inte riktigt till när vi dagligen utsätts för mycket mer …

Tillgång till information är ingen garanti för demokratin Read More »

Hur mår vår Hundraåring?

Det är september 1921 och Sverige går till sitt första riksdagsval med allmän och lika rösträtt. Mödan för att även kvinnor ska erkännas som fullvärdiga medborgare har burit frukt. Nu står vi här 100 år senare och frågar oss hur vår demokrati mår. Att vi lever i ett land med demokrati är något vi inte …

Hur mår vår Hundraåring? Read More »