Diskriminering

Det tredje tilläggsprotokollet – ett sätt att stärka barns rättigheter

Har barn möjlighet till upprättelse om deras rättigheter inskränks? År 2011 upprättades ett tredje tilläggsprotokoll (TP3) till FN:s barnkonvention och verkställdes 3 år senare, 2014. Innebörden med tilläggsprotokollet är att det ska ses som ett hjälpande verktyg och klagomålsprocess för barn som vill utkräva sina rättigheter, och som då kan vända sig till barnrättskommittén. I …

Det tredje tilläggsprotokollet – ett sätt att stärka barns rättigheter Read More »

Statistikens bakomliggande faktorer

När statistik blir presenterad så ser vi allt för ofta alarmerande grafer där kraftiga ökningar, eller minskningar visas av en starkt visuell representation där pilarna flyger till himmelen eller dyker rätt ner i backen. Rubriker skrivs i tidningarna där statistiken presenteras med stora bokstäver”TITTA HÄR, STATISTIKEN VISAR”. Men… vad säger statistiken egentligen?Mitt mål med detta …

Statistikens bakomliggande faktorer Read More »

Spelar du padel? Då får du tyvärr inte läsa vidare här…

Kändes det konstigt? Bra att du klickade och läser vidare ändå. Du kanske kände dig exkluderad, utanför eller förvirrad när du läste rubriken. Det är ofta vanliga känslor om man blivit utsatt för diskriminering. Det handlar såklart inte om padel eller om vilken sport man spelar utan om att bli sämre behandlad på grund av …

Spelar du padel? Då får du tyvärr inte läsa vidare här… Read More »

Ta diskriminering på allvar!

Ibland hör vi kommentarer som ”jag tror inte diskriminering sker!” eller ”förekommer det verkligen i dagens arbetsliv?”. Om man inte själv blivit utsatt för någon form av diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier under sitt arbetsliv är det förstås mycket glädjande, alla blir som tur är inte utsatta. Men att förutsätta att bara för att man …

Ta diskriminering på allvar! Read More »

Internationella dagen mot rasdiskriminering

Den 21 mars 1960 i Sharpville, Sydafrika. Över 50 svarta människor dödades och flera hundra skadades till följd av beskjutning från polis under en fredlig demonstration mot apartheidlagarna. Bland annat demonstrerade man mot passlagar som innebar att svarta personer behövde bära pass i områden där vita bodde.Idag den 21 mars är det den internationella FN-dagen …

Internationella dagen mot rasdiskriminering Read More »

Diskriminering i skolan

Inom antidiskrimineringsbyrån kommer vi framöver göra vissa utbildningsinsatser med fokus på jämlikhet och trygghet i skolan. Det har under kort tid kommit flera rapporter som pekar i samma riktning, nämligen att barn drabbas av rasism och andra diskriminerande strukturer i skolan. Vi vet också att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar. Att skolan inte är …

Diskriminering i skolan Read More »

Diskrimineringsärenden – så kan de se ut

Sedan årsskiftet tar Diskrimineringsombudsmannen (DO) emot anmälningar om diskriminering från enskilda. Kärnan i myndighetens arbete framöver ska vara att utreda anmälningar, driva process i domstol och ett fokus på individuell upprättelse för personer som utsatts för diskriminering. Vilken typ av händelser anmäls? Nedan är ett axplock av exempel på händelser som hanterats av DO under …

Diskrimineringsärenden – så kan de se ut Read More »

Translate »