Konspirationer och missinformation

Ungdomar: experter på digital källkritik men förlorare på den digitala arenan?

Källkritik har på senare tid blivit en allt viktigare del av skolgången, särskilt på den digitala arenan. Det är bra eftersom förmågan att sålla mellan fakta och åsikter, avgöra hur trovärdig en avsändare är och hitta tillförlitlig information är centralt – inte bara inom den formella utbildningen utan också, i allt större utsträckning, i livet. …

Ungdomar: experter på digital källkritik men förlorare på den digitala arenan? Read More »

Memes 2021 – åsiktsförskjutning och rekrytering genom humor

I en tid när den organiserade vit makt-rörelsen och extremismen i allmänhet rör sig alltmer in på internet är det viktigt att fler som jobbar brottsförebyggande mot våldsbejakande extremism och mot rasism förstår hur den digitala världen ser ut. Det här segmentet handlar om memes, som är en viktig del av internetkulturen i allmänhet men …

Memes 2021 – åsiktsförskjutning och rekrytering genom humor Read More »

Tillgång till information är ingen garanti för demokratin

Idag ser vi, trots ökad uppkoppling och tillgång till information, flera hot mot demokratin runt om i världen. Tillgången till information via internet bidrar inte nödvändigtvis till ökad kunskap utan gör världen mer komplex och svårnavigerad för många. Källkritiken vi har lärt oss räcker ofta inte riktigt till när vi dagligen utsätts för mycket mer …

Tillgång till information är ingen garanti för demokratin Read More »

Hur kan man bemöta vaccinations-konspirationer?

Pandemin påverkar återigen mångas vardag och rekommendationer om att hålla avstånd, jobba hemma och undvika onödiga resor är tillbaka. Svenska folket uppmanas också ta en tredje vaccindos, och många har redan fått det. Även om vi övervägande är bra på att följa råden och ta vaccinen, över 82 % av svenskarna har vaccinerats med två …

Hur kan man bemöta vaccinations-konspirationer? Read More »