Inkluderande ledarskap – vad hur, och varför?

Agera Värmland har i nära 10 år verkat mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Det konkreta arbetet har många komponenter och infallsvinklar. En av dessa är det inkluderande …

Inkluderande ledarskap – vad hur, och varför? Read More »