Våldsbejakande extremism

Religion och våld

Hur mycket religion finns det egentligen i religiös extremism? Förhållandet mellan religion och våld är såväl komplext som omtvistat. Teoretiker som Émile Durkheim, som räknas som en av sociologins grundare, har skildrat religionen med dess ritualer och symboler som samhällets verktyg att skapa sammanhållning och avskaffa våld inom den egna gruppen. Samtidigt är det en …

Religion och våld Read More »

Radikalisering i en ny tid

Både de extrema miljöerna i sig och hur vi ska arbeta förebyggande för att förhindra radikalisering står idag inför stora förändringar. Organisationerna tappar i betydelse samtidigt som extremismens trådar väver nya maskor på nätet.När vi precis börjat lära oss hur saker hänger ihop och hur jobbet ska skötas är det alltså dags att lägga gamla …

Radikalisering i en ny tid Read More »

Accelerationism

Från 2018 och framåt har terrorhotet från ensamagerande högerextremister ökat markant i västvärlden. Christchurch Nya Zeeland, El Paso USA, Halle Tyskland och Bærum Norge är bara några exempel där dödligt våld och radikalnationalism varit den gemensamma nämnaren. En sak som förenar de här gärningsmännen förutom att de agerat på egen hand med utgångspunkt i en …

Accelerationism Read More »

Från VF Debatt: Blunda inte för kvinnornas roll inom den våldsbejakande extremismen

På internationella kvinnodagen handlar mycket om kvinnors utsatthet på olika sätt. Det är viktigt att sådana frågor lyfts, men vi kan inte bara se den bilden. Vad det gäller våldsbejakande extremism ses kvinnor ofta som offer, som lurade eller missledda, och det gör det lätt att missa vad som försiggår. Kan vi inte se att …

Från VF Debatt: Blunda inte för kvinnornas roll inom den våldsbejakande extremismen Read More »

God jul din jävel!

Att arbeta med frågor kring våldsbejakande extremism och ha på sin lott att skriva blogg i julveckan är inte så lätt – Extremism är av naturliga orsaker ett tungt ämne som inte är så kul att prata om så här dagarna före jul.  Den grundläggande tanken med julen är ju att vi ska vara snälla emot varandra och… Men vänta! Det kanske är just det som det ska handla om. Om …

God jul din jävel! Read More »

Translate »