Agera Värmland är sammankallande organisation i nätverket för mänskliga rättigheter i Värmland. Lördag den 18 september debatterade nätverket i NWT inför demokrativeckan i Värmland och för att uppmärksamma demokratiåret. 
I nätverket ingår Agera Värmland, Amnesty, Brottsofferjouren Värmland, Funktionsrätt Värmland, Karlstads stift, Länsstyrelsen Värmland, NBV Väst, Rädda Barnen, Röda Korset region mellan och Värmlands FN-distrikt. 

Demokratin ska vara orädd, fri och för alla. Vi ska kunna tala fritt, vara oss själva och leva utan rädsla och våld. Snarare än förbud som ramar in tillvaron vill vi ha frihet under ansvar. Alla ska vara delaktiga och jämlika och ingen ska hamna i utanförskap. Idag vill vi uppmärksamma att vi alla är en lika viktig del i det fortsatta arbetet för att nå dit. Vid frukostbordet, på affären, i debatt, på stan och i fikarummet. Bland vänner och ovänner. Såväl i fridstid som kristid.

Vad vi kommer att lära oss efter den här tiden med pandemin och vad den kommer att betyda för demokrati och rättigheter är kanske svårt att svara på. Men vi vill hoppas att det på något sätt kan föra oss närmre varandra i stället för längre isär. I ett hårdnat samtalsklimat med klyftor mellan åsikter och mellan människor blev vi plötsligen påminda om att det faktiskt fortfarande finns saker vi har gemensamt. Nu en gemensam fiende som troligen inte lämnat en enda av oss oberörd.

Vård, assistans, barns rätt till utbildning, våld i hemmet, fördomar om smittspridning hos vissa grupper, krisinformation på olika språk, isolering och ensamhet, psykisk ohälsa. Den sociala distansen och isoleringen har fört med sig utmaningar utöver det vanliga där både behov och rättigheter fått ge vika, inte minst jämlikheten då pandemin slagit särskilt hårt mot redan utsatta grupper. Människors olika utsatthet har blivit mer tydlig och synlig och frågor om allas lika rätt till liv, hälsa och delaktighet har dragits till sin spets. Det är ännu ett kvitto på att arbetet för jämlikhet och jämställdhet aldrig får pausas eller
nedprioriteras. Rättigheter är inte lika mycket rättigheter om de inte når alla och det gäller även i kristid.

Vi vet att bristande tillit till samhället är en av konsekvenserna av ojämlikhet. För att vinna tillit måste vi se människors friheter och rättigheter innan vi ser något annat. Vi har blivit påminda om att våra rättigheter inte kan tas för givna av någon av oss, men genom att stå upp för varandras rättigheter står vi också upp för våra egna. Det betyder inte att alla måste gilla alla, eller att vi inte kan ha olika uppfattningar. Men kanske kan den här tiden lära oss att mänskliga rättigheter är minst lika mycket värda att skydda som våra åsikter.

Civilsamhällets roll i demokratin kan inte nog understrykas och särskilt inte när det gäller att överbrygga och skapa innanförskap. Vi, dom, du och jag är alla en del i att förstå, skydda och stå upp för demokratin. Du som är bra på demokrati och rättigheter, fortsätt hjälpa till och sprid till fler. Du som tycker det verkar krångligt, fortsätt diskutera. Du som undrar om demokrati och rättigheter verkligen är något bra, läs på och utmana dig själv. Oavsett vem du är har du en viktig roll.

Nätverket för mänskliga rättigheter i Värmland är ett nätverk av både civilsamhällesorganisationer och offentliga organisationer som på olika sätt jobbar med rättighetsfrågor och möter människor. Genom våra olika verksamheter vill vi skapa tryggare rum och stärkta samarbeten i arbetet för ett samhälle som utgår från mänskliga rättigheter först och främst.

Translate »