Din sanning eller min sanning?

Alla har vi en sanning. Alla har vi en verklighetsuppfattning som utgår från just oss själva. Våra ryggsäckar är fulla med åsikter, erfarenheter, förutfattade meningar, analysmönster och kunskap som filtrerar all information vi tar in. Vi är aldrig helt objektiva och tar inte in information i ett vakuum. Men, det säger inte att vi kan välja fritt vilken verklighetsuppfattning som passar oss och kalla det sanning. Eller välja bort fakta eller sakliga argument för att de inte går i linje med min övertygelse. Något vi ser allt för ofta i vår samtid. En oroande utveckling som kan få stora konsekvenser för hur vi lever tillsammans.
 
När du säger något till mig så tolkar jag dig. Min hjärna analyserar ditt röstläge, kroppsspråk och orden du säger. Jag läser mellan raderna, eller lyssnar mellan orden. Jag gör en tolkning av ditt budskap. Jag tar in det du ”egentligen” säger. Därför kan vi ha så olika uppfattning om vad som sagts i en konversation. Din sanning är inte min sanning. Samma sak tror jag gäller för all information i samhället som vi tar emot. Vi gör en tolkning utifrån oss själva. Det är så vi människor fungerar. Men vad händer när vi får svårt att föra sakliga diskussioner när vi väljer att tolka informationen som vi vill?
 
Det finns många exempel i vår samtid. Trump-anhängare som menar att oavsett vad någon säger eller visar för bevis kommer de aldrig tro att Trump förlorade valet, för de vet att han vann. Allt annat är lögn. Vi har även pandemin där extremistiska vaccinmotståndare vägrar ta in argument för det spelar ingen roll hur många studier det hänvisas till, läkemedelsbranschen är ändå korrupt och i maskopi med myndigheterna som utnyttjar pandemin för att begränsa fri- och rättigheter. Desinformation sprids och spelar på våra känslor. Något som tyvärr splittrar oss och försämrar det demokratiska samtalet.
 
Att få ha vilken åsikt man vill är en rättighet och en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Även att få uttrycka den åsikten, så länge det inte handlar om hets mot folkgrupp eller förtal. Det är av största vikt att vi slår vakt om de rättigheterna, hur faktaresistenta åsikterna än må vara. För ett samhälle där vad vi får säga, tro eller tycka blir begränsade är auktoritärt och farligt, hur ”välvilliga” motiven än skulle vara. Men, när till och med den tydligaste fakta avvisas som ”fake news” har vi ett problem med vår tillit till kunskap, samhällsstrukturer men framför allt till varandra. När vi förlorar en grundläggande tillit till varandra orsakar det splittring på alla nivåer i samhället.
 
Självklart ska man inte vara för naiv och tro att forskare eller myndigheter aldrig har eller gör fel. Eller att alla människor har rent mjöl i påsen. Kritik, ifrågasättande och granskningar är essentiellt i vårt samhälle. Korruption, bedrägeri, brottsliga handlingar och misstag ska upp i ljuset. Särskilt från våra myndigheter och makthavare. Det visar att det demokratiska systemet fungerar. Om vi återgår till vaccinationerna som exempel så stoppades AstraZenecas vaccin när risken övervägde nyttan. Ett utmärkt exempel på att säkerhetssystemet och granskning fungerade. Men granskningen och ifrågasättande måste bygga på saklighet och inte på en förutfattad mening om ”man vet ju hur läkemedelsbranschen är” eller ”det spelar ingen roll vilka bevis du visar mig, det stämmer inte”.
 
Det kommer alltid finnas diskrepans i din sanning och min sanning. Så är vi som människor och att se saker olika är nog säkerligen ett framgångsrecept för oss som art. Dock blir det farligt när vi får en så pass stor barriär mellan våra verklighetsbeskrivningar att vi inte längre ser varandra som medmänniskor först. I ett äktenskap betyder det ofta att skilsmässan är ett faktum. Vad betyder det i ett demokratiskt samhälle?
 
Det är min önskan att vi kan se varandra som människor och i grunden vilja varandra väl i alla diskussioner vi har. Vi bör alla också tänka att vi alltid kan lära något av varandra och vara ödmjuka. Att erkänna att man haft fel eller nu ändrat åsikt är en styrka och något oerhört sunt.  
 
Avslutningsvis är det viktigt att fundera över varför vi har dessa strömningar. Det är lätt för mig att sprida kritik mot sekteristiska Trump-anhängare eller faktaresistenta antivaxxare men det är viktigt att fråga sig varför de tycker som de gör. Deras sanning kommer någonstans ifrån. Deras sanning skiljer sig från min, men vi kan alla vinna på att försöka förstå och minska klyftan vi alla gräver djupare från våra håll. För vi är alla människor och vi lever tillsammans.
 
Per Hydén
Verksamhetschef

Leave a Comment

Your email address will not be published.