Förstärkta rättigheter för arbetstagare 2022

Bestämmelserna innebär stärkta rättigheter gällande flexibla arbetsformer och ledighet för föräldrar med barn upp till åtta år, arbetstagare som har närstående med omsorgsbehov eller om en arbetstagares familj drabbas av allvarlig sjukdom eller olycka.

 

 

Arbetstagare har ett skydd mot att drabbas av någon form av nackdel till följd av att de begär eller nyttjar dessa rättigheter. Diskrimineringsombudsmannen (DO) kan företräda en arbetstagare om arbetsgivaren inte följer reglerna.

 

 

I korthet:

Rätt att begära flexibla arbetsformer

En arbetstagare som är förälder till barn under åtta år eller har en närstående som är svårt sjuk med omsorgsbehov har rätt till flexibla arbetsformer. Dessa regler finns i föräldraledighetslagen och lagen om ledighet för närståendevård.

 

 

Ledighet för vård av närstående

En arbetstagare som vårdar en svårt sjuk närstående har rätt till ledighet. Dessa bestämmelser finns i lagen om ledighet för närståendevård.

 

 

Ledighet av trängande familjeskäl

En arbetstagare har rätt till ledighet i samband med sjukdom eller olycksfall inom familjen som gör arbetstagarens närvaro absolut nödvändig. Rätten till ledighet i samband med sjukdom eller olycksfall inom familjen regleras i lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

 

 

Källa: DO.se

 

 

Bestämmelserna innebär viktiga steg mot ett mer hållbart och jämställt arbetsliv med positiva effekter inte bara för arbetstagaren utan också för yngre barn och närstående med omsorgsbehov.

 

Nine Karlsson Norman

Jurist och handläggare

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »