God jul din jävel!

Att arbeta med frågor kring våldsbejakande extremism och ha på sin lott att skriva blogg i julveckan är inte så lätt – Extremism är av naturliga orsaker ett tungt ämne som inte är så kul att prata om så här dagarna före jul.  
Den grundläggande tanken med julen är ju att vi ska vara snälla emot varandra och… 
Men vänta! Det kanske är just det som det ska handla om. Om vi alla vore lite snällare, både mot oss själva och mot andra då kanske vi inte bara kan skänka julefrid utan också vara med och bidra till ett samhälle där godhet inte är lika med svaghet och där snäll inte bara behöver handla om en ko. 
 
God jul din jävel! 
Det är förhoppningsvis något vi ska slippa höra eller läsa men det är inte alldeles taget ur luften. Hot och hat, framför allt på nätet drabbar dessvärre många idag. Vad vi säger till varandra och hur vi skriver på sociala medier har betydelse. Ord skapar känslor och känslor leder till handling. 
  
Sedan Internet började strömma in i folkhemmet har vår vardag till stora delar förändrats, i alla fall vad gäller hur vi kommunicerar och tar till oss information. Nätet är såklart i stora stycken en fantastisk tillgång men som med så mycket annat har internet också en baksida. När vi i allt större utsträckning kommunicerar via en smartphone i stället för ansikte mot ansikte har det också blivit enklare att säga saker som inte alltid är så vänliga, eller så sanningsenliga för den delen. Desinformation, misinformation, konspirationer och rena lögner, allt detta tillsammans med en rejäl skopa hat och hot, ja det är något av det som ligger och skräpar på Internets bakgård. 
 
Såklart är de flesta av oss inte en del av detta hat vare sig som givare eller mottagare men alltför många drabbas för att det ska vara ok och det finns idag ingen riktigt bra patentlösning för att få hatarna att sluta hata. Jag tänker att vi ibland kanske ser lösningen lite för långt bort. Så långt att vi inte känner det meningsfullt att försöka. Det får bli med det som så mycket annat ”någon annans” ansvar att lösa. 
Om vi i stället fokuserar på vad som faktiskt är möjligt för mig själv så är det i alla fall en början. Det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk skrivet av en filosof vid namn Lao-Tse; ”Även en tusenmilavandring börjar med ett steg”. Det jag gillar är att orden är fyllda av optimism över min egen förmåga. Vi ska inte underskatta vår kapacitet. Tänk på att till och med de största uppfinningarna nån gång har börjat som en tanke i en enskild människas huvud, så varför skulle då inte jag kunna vara en del i hur vi tilltalar varandra. 
 
Våga ta första steget. Utmana en kollega som kränker någon annans rätt, påpeka när din vän ger uttryck för en rasistisk idé, eller sluta själv att sprida konspiratoriska budskap på Facebook.  
 
Leve naivismen! 

Om jag nu som ingressen säger ska vara snäll som en ko då är det väl lika bra att också slå ett slag för naivismen.  
Upp till kamp för det naiva samhället! Tyvärr är det nog en banderoll vi inte kommer att se under nästa års valrörelse men kanske behöver den skrivas och inte bara det utan också bäras med stolthet. 
Att vara naiv gränsar i mångas värld till dumhet och representerar en egenskap som i alla lägen måste undvikas. I min står det i stället för tilltro till varandras godhet och en förhoppning om en vänligare värld. Är inte det själva essensen med julen? 
 
För att så här avslutningsvis försöka göra en någorlunda vettig koppling till extremism så handlar det nog många gånger för näthataren eller för den radikaliserade om att manifestera ett utanförskap.  
Hjalmar Söderbergs ord från romanen Doktor Glas beskriver det så bra;  
 

“Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.” 

 
Kan jag med mina handlingar bidra till att minska avståndet och fylla tomrummet om så bara lite grand så utgör jag det första steget i Lao-Tses tusenmilavandring.  
Det är väl inte så illa nu när julen är i antågande. 
 
God jul alla naiva, godtrogna och vänliga själar som personifierar julens budskap – God jul till alla ni andra också för den delen. 
 
/Lars 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »