Inkludering i mötet med nya människor 

När vi på Agera Värmland utbildar inom inkludering på arbetsplatser och skolor pratar vi mycket om organisatoriska förutsättningar, ledarskap, kunskap om rättigheter och vikten av bra riktlinjer och rutiner. Det är centrala delar i arbetet för lika rättigheter och möjligheter men vi får inte glömma vad allt egentligen kokar ner till – vårt allas eget ansvar för hur vi bemöter varandra. Hur vi, du och jag, agerar gentemot andra människor som vi möter.  

Att människor blir exkluderade kan bero på olika saker. Det kan handla om rasism, sexism eller hat av olika slag. Men också på grund av omedvetna föreställningar vi har som påverkar vårt beteende mot någon vi ser som annorlunda. Exkludering kan ta sig många uttryck och kan ofta vara subtilt. Att inte hälsa, aldrig fråga eller inte bjuda med. Att vi är olika som människor är en styrka men kan också vara svårt. Vi har olika kemi med olika personer och visst kan det ta emot att bjuda med någon som man själv ”inte går så bra ihop med”. Men bara för att det ibland är utmanande betyder inte det att inkludering är fel väg att gå.  

Inkludering kan definieras på flera olika sätt och diskuteras från olika perspektiv. I det här inlägget gör jag en bred tolkning som går utanför diskriminering i arbetslivet eller utanförskap i skolan. För exkluderad kan vi bli inom alla områden i samhället. Inkludering handlar om att få tillhöra och känna sig sedd. Något som vi i vår natur behöver. Alla människor behöver få tillhöra och få bekräftelse. Vi är olika i våra behov av social gemenskap men att få vara inkluderad och tillhöra är grundläggande för oss alla. Därför är det så viktigt att vi ser till att vara mer inkluderande i mötet med andra – för det betyder så mycket.  

Tänk själv senast på en person som log mot dig, hälsade dig varmt välkommen eller lyssnade uppmärksamt på vad du hade att säga. Att bli inkluderad påverkar oss på ett mycket positivt sätt. De flesta av oss kommer nog ihåg någon person från barn- eller ungdomsåren som var särskilt inkluderande i sitt bemötande. Fotbollstränaren som såg till att alla fick vara med. Läraren som tog sig tid att lyssna när någon inte mådde bra. Släktingen som alltid sken upp när ni träffades. Personer som fått oss att känna tillhörighet glömmer vi inte. Som det här fantastiska citatet pekar på:  

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. 
Maya Angelou 

Hur är vi mer inkluderande i vårt bemötande? Här kommer tre konkreta tips. 

Konsten att ställa frågor 

Vill du inkludera någon och få den personen att känna sig sedd är en bra idé att i en konversation ställa frågor och uppmärksamt lyssna på svaren. Om någon visar intresse känner vi oss inkluderade. Samtal där bara den ena parten ställer frågor medan den andra svarar men aldrig ställer en motfråga dör ganska fort och är inte ett tecken på inkludering. Det behöver inte vara ett medvetet beteende eller finnas avsikt att exkludera. Vi har också olika lätt att aktivt fråga och lyssna – därför behöver många av oss träna på mer inkluderande samtal. Och jag lovar – det blir roligare för alla.   

Självkännedom 

Hur är jag i sociala situationer med nya människor? Hur reagerar jag när jag upplever någon som annorlunda eller när personkemin inte stämmer? Vad är inkludering för mig? Det är alla frågor som är nyttiga att fundera över. En ökad självkännedom om mitt eget beteende i mötet med andra kan hjälpa att synliggöra saker som kanske ligger i vägen för ett mer inkluderande bemötande. Här gäller det att våga vara uppmärksam och vara snäll mot sig själv. Vi har alla fördomar och föreställningar om andra. Det viktiga är vad vi gör med dem. 

Vilja varandra väl 

Går vi in med inställningen att vi vill andra människor väl kommer vi långt när det gäller inkludering. Det betyder inte att vi måste gilla och bli kompis med alla. Men har vi grundinställningen att jag vill andra väl är det lättare att visa andra människor respekt och inte exkludera. Även att våga visa civilkurage och säga ifrån om någon blir exkluderad. Många konflikter och problem skulle lösa sig snabbt och parterna gick in med grundinställningen att vi vill varandra väl som människor. Även om vi har olika intressen eller åsikter om en viss sakfråga.  

Det är mina tre ingredienser till snabbreceptet för inkluderande bemötande. Såhär när julen närmar sig kan det få vara en påminnelse att också krydda med en stor nypa ödmjukhet. Vi vet inte vad en annan människa går igenom eller har med sig i bagaget vilket kan påverka vårt beteende. Jag hoppas du finner inspiration att försöka aktivt inkludera i ditt möte med andra människor – det vinner vi alla på.  

Se gärna filmen “Vi möter människor – varje dag.” Från Region Kalmar län:

https://www.youtube.com/watch?v=25sfUPSMfHY  

Per Hydén 
Verksamhetschef  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »