Jämställdhet och jämlikhet genom aktiva åtgärder

Under veckan har 8 mars och internationella kvinnodagen uppmärksammats från olika håll och kanter och utifrån olika aspekter. Som antidiskrimineringsbyrå har vi till uppgift att arbeta med rådgivning, utbildning och påverkansarbete riktat till olika aktörer i samhället. Vi utbildar organisationer i hur de kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter och vad de behöver göra för att följa lagen.

Hur kan organisationer arbeta för jämställdhet och jämlikhet i praktiken? Den frågan finns det lagstiftning som svarar på. Diskrimineringslagens tredje kapitel handlar om vad alla arbetsgivare och skolor/universitet måste göra för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga diskriminering. Arbetet som beskrivs i kapitel tre kallas också för aktiva åtgärder.

En av många konsekvenser av ojämställdhet kan till exempel vara diskriminering eller att kvinnor och män på andra vis inte har samma rättigheter och möjligheter i studier och yrkesliv. Detta är ju tyvärr fortfarande särskilt tydligt i arbetslivet där kvinnor fortfarande diskrimineras i samband med graviditet (könsdiskriminering) eller i samband med föräldraledighet, vilket är förbjudet enligt Föräldraledighetslagen. Att kvinnor är föräldralediga eller arbetar deltid i större utsträckning än män leder fortfarande till att kvinnor generellt har mindre pengar att röra sig med även om lönenivåerna blivit mer jämställda. Samtidigt kan det också fortfarande finnas förväntningar från olika håll på att män ska prioritera arbetet över föräldraledighet vilket i sin tur påverkar lika möjligheter och rättigheter kopplat till föräldraledighet och arbete.

Denna typ av strukturella hinder för jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter kan arbetsgivare komma till bukt med genom att bland annat arbeta med aktiva åtgärder. Enligt reglerna ska arbetsgivare bland annat främja en jämn könsfördelning, undersöka risker för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter och genomföra en årlig lönekartläggning kopplat till kön.

Arbetsgivare är även skyldiga att underlätta för alla arbetstagare att förena föräldraskapet med arbetet.

Det finns mycket stöd och material att få i detta arbete.  Den som vill veta mer kan kontakta en antidiskrimineringsbyrå i sitt län för att få anpassat stöd till just sin verksamhet.

Användbara länkar:

Passar på att önska en fin fredag och trevlig helg!

/Nine

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »