Vad kan du göra för att motverka diskriminering?

Diskriminering kan ske i din närhet

Diskriminering är ett vitt begrepp som handlar om olika typer av orättvis behandling. De sju grunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

Vem som helst kan utsättas för diskriminering, även om vissa grupper är mer utsatta. Alla har exempelvis ett kön, en etniskt tillhörighet och en ålder. Diskrimineringslagen finns för att skydda oss från att utsättas för exempelvis trakasserier och se till att alla har tillgång till samma möjligheter.

Var finns stöd?

Om du tror att det du eller någon i din närhet har utsätts för är diskriminering finns det flera ställen du kan vända dig till. Är det något som skett i arbetslivet eller på skolan ska det alltid enligt lag finnas någon på plats som du kan vända dig till och rutiner för att handskas med sådana ärenden. Det får inte förekomma repressalier, så som sämre arbetsförhållanden eller bestraffning mot den som anmäler. Känner du dig inte trygg med det, upplever att du inte får rätt stöd eller att nödvändiga åtgärder vidtas finns det annat stöd att få, exempelvis via oss.

 

Du kan alltid kontakta:

– En antidiskrimineringsbyrå

– Facklig representant

– Diskrimineringsombundsmannen (DO)

Telefon:

 070-788 59 31

E-mail:

diskriminering@ageravarmland.se

Förebygg diskriminering

Humor och inkludering

Hur vi förhåller oss till humor kan se olika ut på olika platser men de flesta vill nog gärna kunna skämta med sina vänner eller kollegor. Det kan hjälpa att skapa god stämning och vara ett bra sätt att inkludera fler.

 

Hur vi skämtar och vem och vad vi skämtar om, vår jargong, kan dock påverka vem som känner sig välkommen. Det är händer att många på exempelvis en arbetsplats upplever att man har “högt i tak” och kan skämta om vad som helst och att man både får ge och ta gliringar men risken är att vissa utsätts betydligt mer och att alla inte vill eller kan delta på de villkoren. Gäller det en arbetsplats eller skola är chefer, lärare eller rektorer skyldiga att arbeta mot det men vi kan alla tänka lite extra på vilka som drabbas och om vår humor ibland kanske är mer sårande än rolig.

Inkluderande arbetssätt

Exempelvis föreslå att anställda själva kan välja vilka röda dagar de ska vara lediga på.

 

Varningstecken

  • Hög personalomsättning, alltså många som slutar 
  • Tydliga grupperingar
  • Personer som inte dyker upp till skola eller arbetspass
  • Att alla i gruppen är relativt lika varandra – varför vill eller får inte personer som är annorlunda vara med?
Translate »