Publikationer

VIRTUELLA VÄRLDAR OCH VERKLIGA HOT

GAMING OCH VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM – EN KUNSKAPSÖVERSIKT

En rapport som tagits fram inom ramen för Resilient Gamers, ett projekt som arbetar för ett positivt gamingklimat samt för att motverka antidemokratiska beteenden och uttryck för extremism och radikalisering inom gamingvärlden. Rapporten är en kunskapsöversikt och syftar till att på ett överskådligt vis synliggöra både vad vi vet och vad vi ännu inte vet om överlappningen mellan gaming och våldsbejakande extremism. 

Ladda ner rapporten här.

ENKÄTUNDERSÖKNINGAR PRAKTIK 2022

Under praktikperioden september 2022 – januari 2023 genomförde praktikanter från Karlstads universitet en varsin enkätstudie kopplat till våra frågor inom arbetslivet och skolan.

Ladda ner rapporten Barnkonventionen i Värmlands grundskolor här

Ladda ner utredningen Mångfald i näringslivet här

VÄGLEDNING FÖR RIKTLINER OCH RUTINER GÄLLANDE TRAKASSERIER, SEXUELLA TRAKASSERUER OCH REPRESSALIER

Vägledning för att implementera diskrimineringslagens bestämmelse om riktlinjer och rutiner enligt 3 kapitlet 6 § samt för revidering av arbetsplatsens rutiner och riktlinjer. Vägledande information också om skyldigheterna vid utredning av och åtgärder mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Ladda ner vägledningen här eller mejla info@ageravarmland.se för att beställa ett tryckt ex.

MEME-KULTUR OCH RADIKALNATIONALISTISK IDEOLOGI
En övergripande beskrivning av hur bland annat högerextremister använder memes, ungefär humoristiska bilder online, för att normalisera extrema åsikter och rekrytera unga.

Ladda ner skriften här

SUTOHAMU – EN SAMARBETSMODELL
En beskrivning av hur lokalt brottsförebyggande arbete, inklusive mot våldsbejakande extremism, kan se ut i den mindre kommunen – i samarbete med andra.
Ladda ner skriften här

“VI LÄGGER STOR VIKT VID DIN PERSONLIGA LÄMPLIGHET”
Vi har granskat 170 jobbannonser utifrån risk för diskriminering. I denna rapport kan du ta del av resultatet och får råd och tips i hur du kan arbeta förebyggande mot diskriminering i rekryteringsprocessen.

Ladda ner skriften här

DEMOKRATI I ÖGONHÖJD
Vi har funnits med i ett projekt där denna skrift tagits fram som stöd till föreningsledare i att bemöta antidemokratiska uttryck, stärka organisationens demokratiska kultur och hantera hot och hat.
Ladda ner skriften här

DET GLÖMDA STÖDET – Med anhöriga i fokus
I den här rapporten presenterar vi vår modell för stöd till anhöriga med närstående inom våldsbejakande extremism.
Ladda ner skriften här
Ladda ner vår informationsfolder här

REGIONAL SAMORDNING – Effektivt verktyg i arbetet mot våldsbejakande extremism
Vi beskriver i den här skriften vårt arbete med regional samordning av arbetet mot våldsbejakande extremism, hur vi arbetar och vilka framgångsfaktorer vi ser.
Ladda ner skriften här

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM – Bra att känna till som förälder och lärare
“Låt inte hemmet eller klassrummet bli en fristad för antidemokratiska åsikter”
Med stöd av Skandias Stiftelse Idéer för livet tog BFC (Agera Värmlands tidigare namn) fram en informationsskrift om våldsbejakande extremism.
Agera tar emot beställning av skriften mot fraktkostnad.
Ladda ner skriften här

KARTLÄGGNING AVHOPPARVERKSAMHET
Kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands län för personer som vill lämna våldsbejakande extremistiska miljöer.
Ladda ner skriften här

Prenumerera på Ageras nyhetsbrev och missa inga framtida publikationer!
Name
Email

ÅRLIGA RAPPORTER

Hot mot demokratin- årsrapport 2022, del 1. 
(Våldsbejakande extremism)

Hot mot demokratin – årsrapport 2021
Läs rapporten här

Hot mot demokratin – årsrapport 2020
Läs rapporten här

Hot mot demokratin – årsrapport 2019
Läs rapporten här

Hot mot demokratin – årsrapport 2018

Läs rapporten här

Hot mot demokratin – årsrapport 2017

Läs rapporten här

Hot mot demokratin – årsrapport 2016
Läs rapporten här

Hot mot demokratin – årsrapport 2015
Läs rapporten här

Högerextrema grupper i Värmland – Aktiviteter 2014
Läs rapporten här

Högerextrema grupper i Värmland – Aktiviteter 2013
Läs rapporten hä

Vill du läsa mer?
Kolla gärna in vår blogg!

Translate »