Spelar du padel? Då får du tyvärr inte läsa vidare här…

Kändes det konstigt? Bra att du klickade och läser vidare ändå. Du kanske kände dig exkluderad, utanför eller förvirrad när du läste rubriken. Det är ofta vanliga känslor om man blivit utsatt för diskriminering.

Det handlar såklart inte om padel eller om vilken sport man spelar utan om att bli sämre behandlad på grund av den du är.Diskriminering enligt lagen är att bli behandlad annorlunda på ett negativt sätt utan anledning. Att inte erbjudas samma eller att nekas möjligheter, service, information, förmåner eller stöd, från vården, myndigheter på jobbet eller i skolan. Och att det har ett samband med kön, sexuell läggning, könsidentitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder.

Icke-diskriminering är inte valbart, det är inte en åsikt och det är inte en prioriteringsfråga. Det är heller tyvärr inte en verklighet överallt än. Men det är ju faktiskt lag och en minimigräns för hur människor får bli behandlade. Det är inget mindre än en hörnsten i vårt demokratiska samhälle att ingen ska bli diskriminerad, det kan vi läsa om i det första kapitlet i grundlagen.

Ändå upplever människor diskriminering varje dag. Det kan ofta kräva både extra ork och mod av den som blivit diskriminerad att hävda sina rättigheter i den diskriminerande situationen. Diskrimineringen är inte alltid per automatik synlig och den kommer inte alltid upp till ytan, men den känns.

På antidiskrimineringsbyrån jobbar vi varje dag för att sprida kunskap om jämlikhet, mänskliga rättigheter och inkludering i Värmland. Ju fler som känner till lagen och vad diskriminering är och inte är desto större möjligheter att bli kvitt det.

Alla som har frågor om jämlikhet och inkludering är välkomna att kontakta oss, vi arbetar för alla de som bor i Värmland och för att det ska vara ett län för alla!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »