Statistikens bakomliggande faktorer

När statistik blir presenterad så ser vi allt för ofta alarmerande grafer där kraftiga ökningar, eller minskningar visas av en starkt visuell representation där pilarna flyger till himmelen eller dyker rätt ner i backen. Rubriker skrivs i tidningarna där statistiken presenteras med stora bokstäver
”TITTA HÄR, STATISTIKEN VISAR”.

Men… vad säger statistiken egentligen?
Mitt mål med detta inlägg är att skina lite ljus på bakomliggande faktorer som ofta spelar stor roll för det som statistiken visar. Något som är väldigt viktigt att ha med sig när man gör analyser av den. Om vi börjar med ett exempel inom området av diskriminering så skulle en rubrik kunna lyda så här.

Anmälningar till DO ökar för sjunde året i rad.

2015 – 2021 har en ökning på 124%
Anmälningar 2020 – 3 524
Anmälningar 2021 – 5 010

En ökning på 42% på bara ett år!

Ja tittar vi på denna statistik så kan nog många inte undgå att få en alarmerande tanke. Hjälp, har anmälningarna till DO (Diskrimineringsombudsmannen) ökat så mycket senaste åren, vad är det som händer? Och ja, detta är absolut inte en konstig tanke, då en ökning av anmälningar i sitt vakuum är både tråkigt samt alarmerande i sig. Viktigt här är dock just de, i sitt vakuum.

En utav nyckeldelarna till att tolka och analysera statistik som denna är att titta på bakomliggande faktorer. DO har själva varit väldigt duktiga på att presentera och redogöra för sannolika faktorer som kommer att spela roll för att statistiken ser ut som den gör här. Dels så hade covid-19 en stor påverkan på statistiken då anmälningarna till hälso- och sjukvården ökade kraftigt i samband med vaccinval. En annan bakomliggande faktor var att DO öppnade upp för webb-formulär, vilket också visade sig vara effektivt för att få in fler anmälningar.

Så, vad har förändrats?
Webb-formuläret som infördes av DO den 1 september 2020 gav större möjlighet för enskilda individer att anmäla diskriminering. Det gav även utrymme att göra anmälningar som egentligen hamnade utanför diskrimineringsgrunderna.

Uppdelning av statistiken efter typ av anmälan.
Diskriminering – 3 278
Repressalier – 61
Missgynnande i samband med föräldraledighet – 98
Övrigt – 1 673

Så om vi tittar tillbaka på första statistiken igen nu, och ser ökningen mellan 2020 och 2021 så har vi en bredare och tydligare bild om varför statistiken ser ut som den gör. Dels var covid-19 en tydlig bakomliggande faktor till förändringen i statistiken, dels webb-formuläret som gjorde anmälningar mer lättillgängliga, men som också gav utrymme för anmälningar som egentligen inte berörde diskriminering. 

Dessa bakomliggande faktorer har således gett oss en större inblick och förståelse till varför statistiken har ökat. Viktigt att lägga till här är att det finns självklart flera bakomliggande faktorer som kan komma att spela roll, detta är exempel på några.

Förhoppningsvis så har dessa faktorer tagit bort en del av de alarmerande och undrande tankarna som kanske uppkom i början innan vi hade denna utfyllnad av information. Jag skulle till och med vilja sträcka mig så långt som att säga att statistiken här visar oss något positivt också.

Vad menar du med positivt? Att anmälningar ökar är väl inte bra?
Nej det är helt korrekt, att anmälningarna ökar är inte bra, men den information som statistiken ger oss med en ökning kan ha med sig positiva delar också med hjälp av de bakomliggande faktorerna.

Statistikens ökning visade oss att exempelvis webb-formuläret skapade tillgänglighet till att göra en anmälan till DO, vilket då också bidragit till att fler människor fått upprättelser i sina liv där det förekommit diskriminering, vilket i sig är väldigt positivt. Covid-19 gjorde så att flera anmälningar kom in till hälso- och sjukvården, något som då ger oss information som indikerar att under en epidemi/pandemi så behöver man lägga extra fokus på hälso- och sjukvården för att motverka diskriminering, vilket är bra kunskap att ha med sig framöver.

Så vilka slutsatser kan vi dra utav detta?
Statistik kan ge oss väldigt mycket bra data, men det är viktigt att inte fastna i en graf eller tabell. Vi måste ge oss själva tid att tänka och använda vår egen kunskap i samband med att ta fram bakomliggande faktorer för att tolka det statistiken säger. Det vi ofta får fram då är en mer nyanserad och beskrivande bild utav statistiken som inte bara skrämmer och alarmerar oss, snarare informerar och berikar vår kunskap inom området. Så att vi längre fram också kan ta bättre beslut.

Så för att avsluta tänkte jag att vi kan göra en liten tankeövning själva.
Rubriken lyder:
Mellan 2015 – 2021 ökade anmälningarna om diskriminering inom utbildningsområdet med 106%

Om du använder din egen kunskap, vilka bakomliggande faktorer skulle du kunna tänka dig finns här?Trevlig helg på er!

Johan Nielsen
Student – Kritisk samhällsanalys, Karlstad Universitet
Praktikant

Statistik presenterad i detta inlägg finns att hämta på DO.se
Statistik över anmälningar som inkom till DO 2015–2021 | DO


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »