När det handlar om våra frågor är det lätt att fokusera på det som måste bli bättre. Saker uppmärksammas ofta när det inte fungerar eller när någon gör för lite eller gör fel. Vi på Agera Värmland är högst medskyldiga till detta då vi inte sällan påpekar områden vi ser behöver utvecklas eller stärkas. Men vi försöker också se det positiva och det som fungerar bra. När vi utbildar och stöttar inom trygga arbetsplatser och vi ser att det finns problem i exempelvis en arbetsgrupp försöker vi fokusera på det som fungerar bra i dagsläget och stärka upp det arbetet ännu mer. Då ser vi ofta en tendens att andra delar följer med i den positiva riktningen. Det handlar inte om att ducka för problem utan det är snarare en strategi för att komma framåt när vi står och stampar.
 
Vad är det som fungerar bra? Fortsätt med det! Våga se det positiva. Det görs otroligt mycket varje dag inom våra områden. Alltifrån att arbetsplatser och skola ska vara fria från trakasserier till demokratiarbete för unga. Insatser som uppmärksammas för lite. Här kommer därför ett tacktal till alla er som kämpar där just ni finns, som försöker hitta vägar för tillit och respekt, till alla er som gör skillnad.
 
Tack till dig som jobbar inom skolans värld och som står upp för en trygg skola. Till dig som ser barn och unga och inkluderar. Du som markerar mot kränkningar och samtidigt ser att vi alla kan göra fel och behöva stöd. Till dig som står upp för lika rättigheter och möjligheter och är en vettig vuxen i skolmiljön.
 
Tack till dig som ledare och chef. Du som aktivt arbetar med att en arbetsplats ska vara trygg där man kan vara den man är. Till dig som inser att en god arbetsmiljö är en förutsättning för en god verksamhet och också sätter värde i att det är en rättighet. Till dig som tar tag i svåra frågor istället för att sopa under mattan. Till dig som står upp för dina anställda och ger stöd i vardagen.
 
Tack till dig som politiker som ihärdigt lyfter frågor om demokrati och mänskliga rättigheter på olika nivåer i samhället. Du som står upp även när det blåser extremistiska vindar. Till dig som vet att ett demokratiskt samhälle måste bygga på tillit, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
 
Tack till dig som medmänniska. Du som ser människor runt omkring dig och bryr dig om andra. Du som vågar visa civilkurage när det sägs något rasistiskt eller sexistiskt i fikarummet. Du som inkluderar en människa i gemenskapen. Till dig som bygger tillit och på riktigt tror på allas lika rättigheter och värdighet.
 
Vi behöver alla hjälpas åt att bevara vår demokrati och de grundlagsstadgade rättigheter vårt samhälle vilar på. Inte minst nu när säkerhetsordningen förändrats i vårt närområde och desinformationskampanjer sprider sig online. Det gör vi alla varje dag, i stort som smått, genom hur vi är mot våra medmänniskor. Vi får inte glömma allt det fina och positiva. Omtanken, uppoffringen, rättvisetanken och inkluderingen. Vi måste också uppmärksamma det goda som görs varje dag. Tack för att du gör skillnad!
 
 
Per Hydén
Verksamhetschef

Translate »