AI och mänskliga rättigheter – går de ihop?  

Artificiell intelligens (AI) har potential att revolutionera vårt samhälle och lösa många av våra problem, men det finns också en oro att dess utveckling kan äventyra mänskliga rättigheter. I denna …

AI och mänskliga rättigheter – går de ihop?   Read More »