barnkonventionen

Det tredje tilläggsprotokollet – ett sätt att stärka barns rättigheter

Har barn möjlighet till upprättelse om deras rättigheter inskränks? År 2011 upprättades ett tredje tilläggsprotokoll (TP3) till FN:s barnkonvention och verkställdes 3 år senare, 2014. Innebörden med tilläggsprotokollet är att det ska ses som ett hjälpande verktyg och klagomålsprocess för barn som vill utkräva sina rättigheter, och som då kan vända sig till barnrättskommittén. I …

Det tredje tilläggsprotokollet – ett sätt att stärka barns rättigheter Read More »

Barnkonventionen – Perspektiv på ”barnets bästa”

Samtalet om barn som rättighetsbärare började redan tidigt 1900-tal och under det senaste århundradet har mängder av eldsjälar bidragit till den utveckling kring barns rättigheter som vi ser idag. Att barnkonventionen finns är jättebra, men det räcker inte att den bara existerar utan vi måste självklart också ha kännedom om den. Det är en nödvändig …

Barnkonventionen – Perspektiv på ”barnets bästa” Read More »

Diskriminering i skolan

Inom antidiskrimineringsbyrån kommer vi framöver göra vissa utbildningsinsatser med fokus på jämlikhet och trygghet i skolan. Det har under kort tid kommit flera rapporter som pekar i samma riktning, nämligen att barn drabbas av rasism och andra diskriminerande strukturer i skolan. Vi vet också att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar. Att skolan inte är …

Diskriminering i skolan Read More »

Translate »