Hur kan man bemöta vaccinations-konspirationer?

Pandemin påverkar återigen mångas vardag och rekommendationer om att hålla avstånd, jobba hemma och undvika onödiga resor är tillbaka. Svenska folket uppmanas också ta en tredje vaccindos, och många har …

Hur kan man bemöta vaccinations-konspirationer? Read More »