Hot mot demokratin

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner – Intervju med Jan Gambring, säkerhetschef vid Karlstads universitet

Att försöka påverka myndighetsbeslut på ett osakligt eller brottsligt kallas för otillåten påverkan. Försöken till påverkan kan ske på olika sätt men syftet är att på något sätt påverka tjänsteutövningen. …

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner – Intervju med Jan Gambring, säkerhetschef vid Karlstads universitet Read More »

Translate »