Tack till dig som gör skillnad!

När det handlar om våra frågor är det lätt att fokusera på det som måste bli bättre. Saker uppmärksammas ofta när det inte fungerar eller när någon gör för lite eller gör fel. Vi på Agera Värmland är högst medskyldiga till detta då vi inte sällan påpekar områden vi ser behöver utvecklas eller stärkas. Men …

Tack till dig som gör skillnad! Read More »