Sociologiska perspektiv på identitet och intersektionalitet: (O)likheter i fokus

Identitet är såväl ett vardagsbegrepp som ett vetenskapligt sådant, och kan sägas handla om vem man är, hur man är, vad man vill bli och hur man visar sig för …

Sociologiska perspektiv på identitet och intersektionalitet: (O)likheter i fokus Read More »