radikalisering

Radikalisering i en ny tid

Både de extrema miljöerna i sig och hur vi ska arbeta förebyggande för att förhindra radikalisering står idag inför stora förändringar. Organisationerna tappar i betydelse samtidigt som extremismens trådar väver nya maskor på nätet.När vi precis börjat lära oss hur saker hänger ihop och hur jobbet ska skötas är det alltså dags att lägga gamla …

Radikalisering i en ny tid Read More »

Tillgång till information är ingen garanti för demokratin

Idag ser vi, trots ökad uppkoppling och tillgång till information, flera hot mot demokratin runt om i världen. Tillgången till information via internet bidrar inte nödvändigtvis till ökad kunskap utan gör världen mer komplex och svårnavigerad för många. Källkritiken vi har lärt oss räcker ofta inte riktigt till när vi dagligen utsätts för mycket mer …

Tillgång till information är ingen garanti för demokratin Read More »

God jul din jävel!

Att arbeta med frågor kring våldsbejakande extremism och ha på sin lott att skriva blogg i julveckan är inte så lätt – Extremism är av naturliga orsaker ett tungt ämne som inte är så kul att prata om så här dagarna före jul.  Den grundläggande tanken med julen är ju att vi ska vara snälla emot varandra och… Men vänta! Det kanske är just det som det ska handla om. Om …

God jul din jävel! Read More »

Med facit i hand är det mesta enkelt

Återkommer i det här blogginlägget till skolattacken i Eslöv i augusti då en lärare skadades svårt av en maskerad och beväpnad elev.I det 1300 sidor långa förundersökningsprotokollet avslöjas en serie händelser som succesivt trappas upp fram till den 19 augusti när killen som vi kan kalla Adam och precis börjat nian packar sin Adidas-bag med vapen, …

Med facit i hand är det mesta enkelt Read More »

Åsiktsförskjutning genom humor och bildspråk

Vi värmlänningar har över en ganska lång tid börjat spendera allt mer av vår tid online och för många av oss är internet likväl en källa till information och nyheter som underhållning och sociala aktiviteter. Därför är det inte konstigt att vi påverkas av vad vi ser på nätet. Med tanke på det borde vi reflektera lite …

Åsiktsförskjutning genom humor och bildspråk Read More »

Nazistiska tandläkare – ska vi ha det så?

När man jobbar med våldsbejakande extremism i Värmland lider man ingen brist på sysselsättning. I grunden finns alltid mängder med både intressanta och meningsfulla uppdrag kopplat till förebyggande arbete ute hos våra kommuner och hos andra som kan komma att möta extremism i sin vardag. Så plötsligt bryts vardagen av händelser som sätter arbetet på …

Nazistiska tandläkare – ska vi ha det så? Read More »

Radikalisering börjar i ett öppet samhälle

Radikalisering och radikaliseringsprocess är begrepp som beskriver en persons resa in i våldsbejakande extremism. Ofta lyfts personliga egenskaper, utanförskap och en fascination för våld fram som bakomliggande orsaker. Något som till viss del är sant. Allt för ofta glömmer vi bort var resan startar – i det öppna samhället där du och jag lever våra …

Radikalisering börjar i ett öppet samhälle Read More »

Translate »