Utbildningar för allas lika rättigheter och möjligheter

Vi driver en av antidiskrimineringsbyråerna i Sverige med uppdrag att förebygga diskriminering genom bland annat utbildningsinsatser. Vi utbildar inom diskrimineringslagstiftningen, trygga och inkluderande arbetsplatser, mänskliga rättigheter, normer och likabehandlingsarbete. 

 

På denna sida finns våra utbildningspaket men vi skräddarsyr också föredrag och utbildningar inom till exempel arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor och tjänster och bostadsmarknad. Vi kan erbjuda allt från kortare föreläsningar vid ledningsgruppsmöte eller APT till heldagsupplägg med många case- och diskussionsövningar. Kontakta oss så hittar vi ett upplägg som passar er. 

Skräddarsy en utbildning efter dina önskemål

Du är välkommen att kontakta oss för att få en offert, för frågor om utbildningarnas innehåll eller om du har önskemål om en skräddarsydd utbildning.

De flesta av våra utbildningar kan anpassas i längd och även inkludera övningar och interaktiva aktiviteter efter önskemål.

Diskriminering 
Grundläggande information om diskriminering och diskrimineringslagen, vårt uppdrag och verksamhet.

Tid: 30 min (kostnadsfri)
Utbildare: Per Hydén/Nine Karlsson Norman

Diskrimineringsfria arbetsplatser – grund
Vi behandlar de centrala delarna i lagstiftningen på arbetslivets område, begreppet diskriminering, diskrimineringsgrunderna samt reglerna om aktiva åtgärder och hur vi konkret kan arbeta förebyggande. En bra start för att lägga grunden och komma igång med ett aktivt likabehandlingsarbete. 

Målgrupp: chefer, HR-personal, arbetsgivare, skyddsombud, fackförbund.

Tid: 60 – 120 min
Utbildare: Per Hydén/Nine Karlsson Norman

Diskrimineringsfria arbetsplatser
Behandlar de centrala delarna i diskrimineringslagstiftningen utifrån ett arbetslivsperspektiv. Vi går igenom begreppen diskriminering och trakasserier och kraven på det förebyggande arbetet. Vad finns det för orsaker till diskriminering och hur kan vi arbeta förebyggande med normer och strukturer? Vilka skyldigheter och rättigheter ställer diskrimineringslagen upp? Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan facket, arbetsgivare och DO? 

Målgrupp: chefer, HR-personal, arbetsgivare, skyddsombud, fackförbund och personalgrupper.

Tid: 120 min – heldagsutbildning
Utbildare: Per Hydén/Nine Karlsson Norman

Inkluderande arbetsplats
Vi tar ett större grepp om den psykosociala arbetsmiljön och hjälper er att växla upp arbetet för en trygg arbetsplats. Fokus ligger på er organisation och var ni vill nå. Arbetsglädje, respekt, kommunikation och effektivitet är nyckelord här. En arbetsplats där medarbetarna trivs är kostnadseffektiv, bedriver bättre verksamhet och är en attraktiv plats att arbeta på. Vi pratar också diskriminering och trakasserier men också andra kränkningar och konflikter. Vilket typ av ledarskap behövs för att skapa en trygg arbetsplats med lika rättigheter och möjligheter? Konkreta tips varvas med diskussioner och caseövningar.

 

Målgrupp: chefer, HR-personal, arbetsgivare, skyddsombud, fackförbund och personalgrupper.

Tid: 120 min – heldagsutbildning
Utbildare: Per Hydén/Nine Karlsson Norman

Kartläggning – inkluderande arbetsplats

Behöver du se över inkluderingsarbetet i din organisation? Har ni de riktlinjer och rutiner på plats som lagen kräver? Hur upplever medarbetarna den psykosociala arbetsmiljön? Agera Värmland gör en översyn och levererar en rapport med förslag för hur ni kan växla upp arbetet för lika rättigheter och möjligheter. Ett smidigt sätt att utvecklas till en mer attraktiv och rättvis arbetsgivare med nöjda medarbetare. Kartläggningen innefattar djupintervjuer med medarbetare och chefer samt översyn av befintlig dokumentation såsom arbetsmiljöpolicy och resultat från ledar- och medarbetarundersökning. 

 

Målgrupp: Arbetsgivare

Tidsspann:  Ett antal veckor till ett par månader beroende på organisationsstorlek.

Utredare: Per Hydén/Nine Karlsson Norman

Chefsrådgivning
Behöver du som chef råd och stöd i arbetet för lika rättigheter och möjligheter? Vi kan erbjuda alltifrån enstaka rådgivningstillfällen som fokuserar på enstaka händelser till längre kontakter där vi över tid hjälper dig med arbetet. Vi kan granska era rutiner och riktlinjer, ge förslag på förbättring- och förändringsarbete och öka din kunskap inom lika rättigheter och möjligheter och vad du som chef kan göra för att skapa en trygg arbetsplats. 

 

Målgrupp: Chefer med personalansvar.

Tid: Utifrån önskemål
Rådgivare: Per Hydén / Nine Karlsson Norman

Trygg skola
Alla har rätt till en trygg skolgång och utbildning. I konceptet trygg skola hjälper vi er att arbeta för en miljö fri från diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Vi går igenom diskriminering och trakasserier innebär, orsaker till diskriminering och hur vi förebygger det. Konrketa tips varvas med diskussion och caseövningar. Vi går igenom de centrala delarna och begreppen i diskrimineringslagen på utbildningsområdet och vilka skyldigheter och rättigheter som ställs upp. 

Målgrupp: Lärare, rektorer och kuratorer i såväl grundskola som i gymnasiala- och eftergymnasiala studier. 

Tid: 120-180 min. inkl. frågestund
Utbildare: Per Hydén/ Nine Karlsson Norman

Yttrandefrihetens gränser
Om grundläggande rättigheter, icke-diskriminering, hatbrott – och hur det hänger ihop. Hur får yttrandefriheten användas och hur kan den begränsas? Vad händer när två rättigheter står mot varandra? En föreläsning med fokus på lagens skydd för individuella rättigheter. 

Målgrupp: Lärare och studenter/elever i högstadiet och gymnasiet. 

Tid: 60-90 min. inkl. frågestund
Utbildare: Nine Karlsson Norman

Kolla gärna in våra andra utbildningar