Våra utbildningar

Vi utbildar verksamheter och organisationer som aktivt vill arbeta med jämlikhet, inkludering och förebyggande av diskriminering och hot mot våra demokratiska värden. Utbildningarna genomsyras av vår expertis inom diskrimineringslagen respektive våldsbejakande extremism. Vi hjälper dig och din verksamhet med ert jämlikhets- och demokratiarbete!

 

Vi har färdiga utbildningar men vi skräddarsyr innehållet efter er verksamhets unika behov. Bland annat har vi hållit utbildningar med chefer inom kommuner, fackförbund, politiker i hela Värmland, Kriminalvården och elevhälsan i länet. 

 

Vi håller också löpande föreläsningar och seminarier, fysiskt och digitalt som för allmänheten och intresserade yrkesverksamma så håll koll på vårt kalendarium!

There are no events.
There are no events.

Lika rättigheter och möjligheter

Antidiskriminieringsbyrån erbjuder bland annat utbildningar i inkludering, trygga arbetsplatser, trygga skolor, jämlikhet och individuella rättigheter med avstamp i diskrimineringslagstiftningen.

 

Det går att välja mellan färdiga utbildningspaket, exempelvis riktat till dig som chef och ledare, men vi skräddarsyr också utbildningar efter önskemål.

Våldsbejakande extremism

Agera Värmland har under många år arbetat förebyggande mot våldsbejakande extremism och hot mot demokratin. Vi utbildar och handleder första linjens personal, beslutsfattare och driver utvecklingsprojekt inom området.

 

Vi har färdiga utbildningspaket om bland annat de extrema miljöerna, antisemitism, och radikalisering på nätet men skräddarsyr också efter önskemål.

Translate »