Våldsbejakande extremism

Vi arbetar förebyggande mot våldbejakande extremism. Begreppet “våldsbejakande extremism” handlar om individer och ideologier som förespråkar hot och våld som medel för att förändra statsskicket. Den extremistiska arenan delas in i; vit makt-miljön, den autonoma miljön och den religiöst orienterat extremistiska miljön. Samtidigt finns också ”den ensamagerande” som inte har en tydlig organisatorisk hemvist men som agerar med utgångspunkt i någon av ovanstående ideologier. Gruppernas verksamhet innebär bland annat hot, våld och trakasserier mot politiker på olika nivåer, mot enskildas demokratiska rättigheter samt att planera och genomföra terrorattentat.

Vi arbetar främst genom kunskapshöjande insatser riktat till flera målgrupper såsom skolan, socialtjänst och fackförbund.

Anhörig- och individstöd

Vill du hjälpa en närstående att lämna extremism eller behöver du själv stöd att orka stå ut?

På Agera Värmland kan vi kostnadsfritt ge råd och stöd både till den som vill lämna en extremistisk miljö och till närstående som behöver hjälp att hantera vardagen när någon man står nära dras in i våldsbejakande extremism

  • Vi erbjuder samtalsstöd, enskilt eller i grupp
  • Samtalen kan ske via telefon, digitalt eller vid fysiska träffar
  • Vill du vara anonym går det bra

Kontaktperson Lars Stiernelöf

Telefon:

070-651 37 70

E-mail:

lars@ageravarmland.se

Utbildning och seminarier

Vill ni veta mer om våldsbejakande extremism? Möter ni frågan i er verksamhet? Kanske vill ni arbeta förebyggande på er skola eller behöver handledning i arbetslaget?

Vi hjälper dig och din verksamhet. Hör gärna av er med frågor, önskemål och bokningar av föreläsningar och utbildningar.

Vårt uppdrag

Verksamheten syftar till att stärka Värmland i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Målen är:

  • Utökad samverkan och upprättande av nätverk
  • Förbättrade informationskanaler
  • Ökad kunskapsförsörjning
  • Förstärkning av det förebyggande arbetet
  • Stöd till personer som vill lämna en extrem miljö 
  • Anhörigstöd till individer inom våldsbejakande extremistiska miljöer 

Ta del av kvalitetsgranskningen av verksamheten 2022 här.

Publikationer

Vi släpper årliga rapporter och andra publikationer kring vårt arbete med våldsbejakande extremism.

 

Kolla gärna också in vår blogg där vi publicerar olika spaningar, debattartiklar och texter, ofta på teman kopplat till våldsbejakande extremism

Extremkoll

Agera Värmland är med i projektet Extremkoll, Sveriges första digitala plattform för unga mot våldsbejakande extremism. Det drivs av Flamman SFC i Malmö. Genom extremkoll.se och våra sociala medier erbjuder vi unga kunskap och verktyg att stå emot våldsbejakande extremism på nätet.

 

Extremkoll erbjuder även kunskapsstöd och material till dig som yrkesverksam, exempelvis lärare, eller anhörig. 

Translate »