Kontakta oss

E-MAIL

info@ageravarmland.se

TELEFON

054-18 05 80

ADRESS

Säterivägen 7

653 41 Karlstad

Kansliet

Per Hydén

AGERA-03
Per har en kandidatexamen i statsvetenskap, masterstudier inom freds- och konfliktkunskap samt tio års erfarenhet inom frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, diskriminering och ledarskap. Per är också diplomerad professionell coach och tror särskilt mycket på det coachande förhållningssättet för att åstadkomma positiv förändring.

Per Hydén
Verksamhetschef
per@ageravarmland.se
072-250 28 97

 

Nine Karlsson Norman

Nine har juridisk bakgrund med en masterexamen inom rättsvetenskap och mänskliga rättigheter. Nine har många års erfarenhet av rådgivning om hur individer kan tillvarata sina rättigheter inom olika delar av samhället. Nine jobbar särskilt med diskrimineringsfrågor, är tränad i barnrätt och medling och tror att rättighetsbaserat arbete skapar ett hållbart samhälle.

Nine Karlsson Norman

Handläggare/jurist
Antidiskrimineringsbyrån
nine@ageravarmland.se
072-250 28 92

Lars Stiernelöf

Lars har en examen i sociologi med fokus på social- och gruppsykologi som sedan kompletterats med påbyggnadsutbildningar inom specialpedagogik, samtalsterapi och konfliktlösning. Lars har under 20 års tid arbetat med frågor kopplat till våldsbejakande extremism och främlingsfientlighet. Tidigt förebyggande arbete, respektfullt bemötande och att utgå från det som fungerar ger grunden till en positiv förändring enligt Lars.

Lars Stiernelöf
Samordnare
Våldsbejakande extremism
lars@ageravarmland.se
070-651 37 70

Sara Johansson

Sara är filosofie doktor i socialt arbete och har sedan tidigare en magisterexamen i sociologi och en kandidatexamen i arbetsvetenskap. Hon var tidigare yrkesverksam inom universitetsvärlden där hon arbetade med forskning och undervisning. Hon disputerade 2022 med doktorsavhandlingen ”Mellan orten och kalifatet” om islamistisk extremism och territoriell stigmatisering. Hennes forskningsintressen knyter på olika sätt an till våldsbejakande extremism, radikalisering, genus, våld och moral. Sara tror på vikten av att mötas och anser att verklig förändring börjar när vi är beredda att lyssna även till argument som kanske gör oss obekväma.

Sara Johansson
Analytiker

Våldsbejakande extremism
sara@ageravarmland.se 
072-250 06 61

Johan Nielsen

Johan har en kandidatexamen i sociologi & masterstudier i kritisk samhällsanalys. Kunskap om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, arbetsrätt samt fördjupade analyser. Johan har haft ett särskilt fokus på barn och ungdomar vilket kompletterats med flera års arbetslivserfarenhet i både för och grundskolor. Johan har ett stort intresse för Gaming & E-sport vilket i kombination med de akademiska sätts samman med ett mål, att skapa en bra plats för alla i vår digitala värld.

Johan Nielsen
Handläggare

Våldsbejakande extremism – Resilient Gamers
johan@ageravarmland.se
072-071 95 76

Följ Agera Värmland

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Name
Email

Här finns vi:

Kontakta oss

Styrelse

Putte Grötting

Lena Olsson
Maria Widarsdotter
Per-Inge Lidén 
Anneli Bodin 
Ulrik Scheller (ers.)
Anne-Marie Wallouch (ers.)
Anders Ljungsten (ers.)

Christine Lindberg

Ordförande
christine.j.lindberg@outlook.com 
073-427 79 97

 

Pernilla Boström
Vice ordförande
pernilla.bostrom@hagfors.se
070-649 20 22

Translate »